top of page

Privacyverklaring

Janssen & Van Leeuwen Vastgoed BV en haar handelsnaam JVL Vastgoed ontwikkelen nieuwbouwprojecten en beleggen en bemiddelen in vastgoedobjecten. Dit kan tevens geschieden als deelnemer in een specifieke entiteit voor een bepaald nieuwbouwplan.

Voor haar werkzaamheden is het nodig om van particulieren gegevens te vragen en te gebruiken. Dit is echter beperkt tot het bewaren van gegevens van derden die zij zelf en op eigen verzoek via de website jvlvastgoed.nl een elektronisch contactformulier hebben ingevuld en verzonden om meer informatie te verkrijgen omtrent een bepaald project of uit andere interesse of zich op enigerlei andere wijze tot ons hebben gewend met een verzoek om informatie of anderszins.

Deze gegevens delen wij met betrokken makelaars en in geval van een kooptransactie met partijen die relevant zijn voor de koop- en/of huur en verhuur van een object. Daarbij valt te denken aan notaris, aannemer of andere direct betrokkenen.

Wij delen geen informatie met derden voor marketing doeleinden. Wij kunnen zelf of via derden wel proactief informatie doen toekomen voor een object of project waarvoor u interesse hebt getoond.

Wilt u niet langer in ons bestand gehouden worden of bent u niet langer geïnteresseerd in een project of object waarover u hebt gecorrespondeerd, laat het ons dan weten.

Ook voor overige vragen omtrent het beheren van uw persoonlijke data kunt zich tot ons wenden.

Door het invullen van ons contactformulier ga je akkoord met onze privacyverklaring

bottom of page